Pracownicy

Uczelniany Koordynator Studenckich Praktyk Zawodowych

dr hab. Roman Starz, prof. UJK

 • tel: +48 501 036 146
 • tel: +48 602 315 498
 • e-mail: roman.starz@ujk.edu.pl

Dyżur: czwartek 10:00

 

Sekcja Praktyk i Umów Dydaktycznych

mgr Agnieszka Januszewska

 • tel: +48 41 349 68 25
 • e-mail: agnieszka.januszewska@ujk.edu.pl

 

Czynne:
Poniedziałek- czwartek 7:30-15:30
Piątek nieczynne (praca wewnętrzna)

 

Sekcja Praktyk Medycznych

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/zespol-ds-praktyk-zawodowych

 


Kierownik Praktyk Studenckich w latach 2005-2016

mgr Andrzej Kozieja - starszy wykładowca

Pan Kierownik

Na zawsze w naszych sercach.

 

Kierunkowy Opiekun Praktyk

 Rok akademicki 2023/2024

 • Filia w Sandomierzu

 

 

Mgr Witold Lech

 •  Filologia angielska

Dr inż. Wojciech Iwanicki

 • Mechatronika

Mgr Karolina Sałagan-Kwiatkowska

 • Kosmetologia

Mgr Wojciech Wereszczyński

 • Administracja
 • Instytut Literaturoznawstwa 
  i Językoznawstwa

 Dr hab. Alina Biała, prof. UJK

 • Filologia polska - blok nauczycielski

 Dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

 • Filologia polska - blok nienauczycielski

 Dr Karolina Pożoga

 • Logopedia ogólna

Dr Renata Cuprych

 • Logopedia ogólna 

 Dr Anna Musiał

 • Filologia angielska, praktyka nauczycielska

 Dr Beata Domagała

 • Filologia angielska

 Mgr Ewa Dziewięcka

 • Lingwistyka stosowana
 • Filologia germańska
 • Instytut Historii

Dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk, prof. UJK

 • Historia - blok nauczycielski i blok nienauczycielski

Dr hab. Edyta Majcher-Ociesa

 • Historia - blok nauczycielski
 • Katedra Dziennikarstwa
  i Komunikacji Społecznej

 Mgr Arkadiusz Miller

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 •  Katedra Matematyki

Dr Mateusz Masternak

 • Matematyka
 • Instytut Fizyki
 Dr inż. Tomasz Ruść
 •  Informatyka

Dr Radosław Maj

 • Inżynieria danych
 • Fizyka techniczna
 • Systemy diagnostyczne w medycynie
 •  Instytut Chemii

 

Dr Agata Skorupa

 • Chemia - blok nienauczycielski
 • Biotechnologia

Dr Magdalena Marcinkowska

 • Chemia - blok nauczycielski
 •  Instytut Biologii

Dr Wojciech Trybus

 • Biologia - blok nauczycielski i blok nienauczycielski
 • Instytut Geografii i Nauk
  o Środowisku

Mgr Barbara Petrus

 • Turystyka i rekreacja

Dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz

 • Geografia - blok nauczycielski

 Mgr Aneta Kozłowska

 •  Ochrona Środowiska
 • Katedra Muzyki

Dr Joanna Sztejnbis-Zdyb

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Instytut Sztuk Wizualnych

Dr Rafał Urbański

 • Sztuki plastyczne

Dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK

 • Wzornictwo
 • Instytut Pedagogiki

 Dr Patrycja Hanyga

 • Pedagogika: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 Dr Anna Winiarczyk

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Katarzyna Rogozińska

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Paweł Garbuzik

 • Pedagogika - praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna

Dr Karolina Wiśniewska

 • Pedagogika specjalna

 Dr Jacek Szkurłat

 • Praca socjalna I° i II°

Dr Marzena Pękowska

 • Pedagogika

Dr Aneta Skuza

 • Pedagogika: Pedagogika resocjalizacyjna
 • Katedra Psychologii

 

Mgr Karolina Ginalska

 • Psychologia III rok stacjonarne

Dr Daria Rębiś

 • Psychologia IV rok stacjonarne

Mgr Paweł Kosowski

 • Psychologia III i IV rok niestacjonarne
 •  Katedra Ekonomii
  i Finansów

Mgr Marcin Walczak

 • Ekonomia

Dr Łukasz Antos

 • Finanse i rachunkowość I°

Mgr Magdalena Semaniak

 • Finanse i rachunkowość II°
 •  Katedra Zarządzania

Dr Agnieszka Predygier

 • Zarządzanie Iº

 Dr Kamil Wiśniewski

 • Zarządzanie II°

Dr Joanna Łabędzka

 • Logistyka
 •  Katedra Nauk
  o Bezpieczeństwie

 Dr Tomasz Jarocki

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

Dr Katarzyna Gruszko

 • Stosunki międzynarodowe
 • Instytut Nauk Prawnych

 

 

Dr Anna Kanarek-Równicka

 • Kryminologia stosowana stacjonarne

Dr Katarzyna Kita-Wałęka

 • Kryminologia stosowana niestacjonarne

Dr Agata Gumieniak

 • Administracja

Dr Paulina Matyjas-Łysakowska

 • Prawo I i IV rok

Dr Monika Bator-Bryła

 • Prawo II i III rok
 • Instytut Nauk Medycznych

 

Lek. Paweł Zieliński

 • Lekarski PL
 • Lekarski ED

Lek. Łukasz Władyszewski

 • Lekarski PL
 • Lekarski ED

Dr. med. Jakub Spałek

 • Lekarski PL
 • Lekarski ED

Lek. med. Magdalena Kołomańska

 • Lekarski PL
 • Lekarski ED
Dr n. med. Renata Stępień
 • Lekarski PL
 • Lekarski ED
 •  Instytut Nauk o Zdrowiu

 

 Dr n. hum. Edyta Laurman-Jarząbek

 • Zdrowie publiczne

Mgr Paulina Łon

 • Ratownictwo medyczne

Mgr Katarzyna Kulik-Siarek

 • Kosmetologia

Mgr Dorota Mikołajewicz

 • Dietetyka I° i II°

Mgr Agata Bujak-Krzemińska

 • Dietetyka I°

Dr n. o zdr. Ewelina Nowak

 • Pielęgniarstwo I°

Mgr Ewa Kozłowska

 • Pielęgniarstwo II°

Mgr Daria Szmalec

 • Położnictwo I°

Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk

 • Położnictwo II°

 Mgr Justyna Kołodziejska

 • Wychowanie fizyczne I° i II°

Dr n. o zdr. Paulina Sztandera

 • Fizjoterapia niestacjonarne

Dr Anna Zmyślna

 • Fizjoterapia stacjonarne
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 1. Mgr Aleksandra Karyś I stopień

PRAKTYKA ZAWODOWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Matematyka
 • Logopedia ogólna
 • Filologia polska
 • Wychowanie fizyczne
 • Filologia angielska
 • Historia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Geografia
 • Chemia
 • Biologia

2. Dr Katarzyna Krzystanek II stopień

 • Matematyka
 • Historia
 • Muzyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Filologia angielska
 • Logopedia

 Opublikowano: 2023-10-23,09:51:28

Edytowano: 2023-11-13, 09:16:41